Arge ve Robotics

Amaç ;

Robotik sistemlerde kullanılan temel elemanlar; hareketlendiricilerin serbestlik dereceleri ve yapısal özellikleri, uç elemanları, sürücüler ve sürücü sistemleri,robotlarda kullanılan sensör çeşitleri.
Hareketlendiricilerin kinematikleri; koordinat sınırlarının seçimi,direkt,ters kinematik, Jacobian matrisi,kinematik denklemlerin çözümü. Ana gövde ve eklem bileşimlerindeki hızlar, kuvvetler ve momentler;.diferansiyel hareket,hız ilişkileri,bir hareketlendiricideki kuvvetlerin ve momentlerin tanımlanması. Dinamik modelleme; hareketlendirici için Lagrange’ın enerji ifadeleri, hareketin Lagrange denklemi, hareketlendirici modelin sayısal benzetimi.
Yörünge planlaması; eklem yörüngesi, kartezyen yolu. Hareketlendiricinin kontrolü; geleneksel sistem tasarımı, geleneksel denetleyici tasarımı, kuvvet- moment denetimi.

Siber Güvenlik

Bilişim sistemlerinin ve bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması olarak ifade edilen siber güvenlik; bilgi toplumuna dönüşmeyi hedefleyen ülkemizde; toplumun huzur ve refahı, ülkenin ekonomik kalkınması ve istikrarı, ulusal güvenliğin sağlanması gibi pek çok alanı etkileyen çok paydaşlı ve stratejik bir konudur.