Bilişim Güvenliği

Amaç ;

Siber ortamda sayıları her geçen gün artan tehditleri bertaraf etmek ve ulusal siber ortamda bulunan açıklıkları mümkün olduğunca azaltmak, ülke olarak hedeflemekte olduğumuz bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha büyük kitleler tarafından etkin, kaliteli ve uygun maliyetle kullanılmasının yanı sıra, söz konusu teknolojilere dayalı bilişim sistemlerinin kullanımında siber güvenliğin tesis edilmesi de son derece önemlidir.

Siber Güvenlik

Bilişim sistemlerinin ve bu sistemler tarafından işlenen bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması olarak ifade edilen siber güvenlik; bilgi toplumuna dönüşmeyi hedefleyen ülkemizde; toplumun huzur ve refahı, ülkenin ekonomik kalkınması ve istikrarı, ulusal güvenliğin sağlanması gibi pek çok alanı etkileyen çok paydaşlı ve stratejik bir konudur.