Hakkımızda


Sivil ve Askeri Savunma

Kuruluşumuz özel ve kar amaçlı eğitim ,danışmanlık firmasıdır. Merkezi İstanbuldur. Savunma sanayi sektörüne nitelikli bireyler temini için yüksek lisans ve doktora programları ders içeriklerini hazırlayıp sektöre ve AR-GE birimlerine genç bireylerin katılması faaliyet göstermektedir.

Türk Savunma Sanayiinin faaliyetlerini tanıtacak her türlü faaliyetlerde bulunmak. Toplantılara katılmak; fuarlara iştirak etmek ve bu suretle, ülkemizin bu sektördeki ihracatının gelişmesine yardımcı olmak, ihracatın desteklenmesi için çalışmak, Ülkemizin 2011 sonu itibari ile toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 4.4 Milyar ABD Doları, toplam ihracat ise 1.1 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir, sektör için 2016 yılında 8 Milyar ABD Doları ciro ve 2 Milyar ABD Doları ihracat hedefi belirlemiştir. Yurt içi sivil ve askeri amaçlı tehdit tespiti ve yok edilmesi için yeni teknoloji ürünlerinin yaygınlaştırılması için sivil ve resmi kurumlara danışmanlık hizmeti sunulmaktadır..Hizmetler


Şehir Güvenliği ve Milli Güvenlik

Tehdit Algılama ve Tespit

Kritik Bölgelerin Korunması

Sınır Güvenliği

Ulaştırma Güvenliği

İnsansız Kara Araçları

Bilişim Güvenliği

Arge / Robotics


Ulusal savunma ulus olmanın temel koşullarından birisidir. Barış zamanında hazırlıklı ve caydırıcı olmayı, bir saldırı durumunda ise en az kayıpla en etkili karşı koymayı içeren ulusal bir görevdir.


Etkili silah geliştirme, güvenli haberleşme ve gözetleme ağı kurma, kimyasal, biyolojik, nükleer silahlara karşı topyekün koruma sağlama, istihbarat, caydırıcılık, vb. birçok yönleri bulunur. Ulusal savunmanın olmazsa olmaz koşulu ileri ve yüksek teknolojinin geçerli olduğu, teknoloji yoğun, dolayısıyla bilim yoğun, güçlü bir ulusal sanayiye sahip olmaktır. Bir ülkede ulusal savunma sanayinin gücü doğrudan o ülkenin bilimsel birikimleri ve teknolojik yeteneklerince belirlenir. Bu nedenle ulusal savunmanın temel stratejisi, ülkede bilim ve teknoloji yeteneklerinin yükseltilmesi,


Günümüzün ulusal savunma sistemleri ileri teknoloji gerektirir, pahalı ve karmaşıktır. Örneğin sadece belli bir bölgeyi gözetlemek için kurulacak orta düzeyde bir sistemin maliyeti onlarca milyon ABD dolarından başlayabilmekte ve milyarlarca dolara dek çıkabilmektedir. Böyle bir sistemin satın alınması bile başlı başına bir ARGE projesidir. Ulusal savunma projelerinin maksimum düzeyde ulusal kaynaklarca sağlanması zorunludur. Teknoloji, yedek parça, bakım, yenileme açılarından dışa ya da tek merkeze bağımlılık en az düzeyde olmalıdır. Savunma sistemlerinin satın alınıp, kurulduktan sonra sürekli çalışır durumda kalması ve hatta modernizasyonunun sağlanması, sistemin kurulması kadar önemlidir. Yüz milyonlarca ABD doları verilen bir savunma sisteminin birkaç yıl içerisinde eski teknoloji durumuna düşmemesi için alıcının da satıcı kadar sistem hakkında yeterli birikime sahip olması gerekir. Bilgi teknolojileri çağında belirleyici faktör insan ve insana yapılan yatırım olmuştur. Bugün yetişmiş ve iyi yönlendirilmiş çekirdek kadrolarla çözülemeyecek sorun neredeyse kalmamıştır.