İnsansız Kara ve Hava Araçları

Amaç ;

İnsansız kara sistemleriyle asimetrik tehditler karşısında ordular görevlerini daha kolay bir şekilde icra edecektir. Terörle mücadelede insansız sistemlerin kullanılması başarıyı arttıracaktır. Meskûn mahal operasyonlarda, birlikler için hayati önem taşımaktadır. Değişen düzen beraberinde bir takım farklılıkları da meydana getirmiştir. Ortaya çıkan farklılıklar arasında uluslararası sistemdeki mücadele, devletlerin birbirleri arasındaki ilişkilerin farklı boyut kazanmasına neden olmuştur..

Teknolojik Çalışmalar

Sistemdeki sorunlar, karmaşık bir hal alarak devletlerin bu konuda değişik çözümler üretmesi için çalışmalar yapmasına olanak tanımıştır.
Tehditlerin çeşitlenerek asimetrik boyuta dönüşmesiyle konvansiyonel sistemlerdeki eksiklikler gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Devletlerin, ortaya çıkan sorunlara karşı askeri düzeyde ele aldıkları teknolojik çalışmalar, ordularının gelişmesine yardımcı olarak her türlü tehdide karşı mücadele etme yeteneği kazandırmıştır.
Bu yetenek ise daha çok terörizm alanında kullanılmaya başlanmış, asimetrik tehditler ile mücadele başarı kazanmıştır.