Şehir Güvenliği ve Milli Güvenlik

Amaç ;

15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin yaşadığı son trajedi ile ülkemizin en büyük iki şehri beklenmedik saldırı ve tehdit karşısından çaresizliği görmüş ve halkın desteği ile şehrin güvenliği tekrar tesis edilmiş. Büyük şehir için hiç akıllara gelmeyen savaş uçağı ve helikopter ile havadan gemilerle karadan saldırı hiçbir senaryo ve hazırlıklarda akla gelmeyen ihtimalleri hep birlikte yaşadık.
Bu türden saldırı küçük veya büyük çaplı her zaman gelebilecektir. Şehrin savunma sistemi ve şehrin güvenliği bütünleşmiş ve etkinliği yüksek bir sistem barındırmalı ki can kaybı olmadan tehdit bertaraf edilsin.

Şehir Güvenliği Kavramı

Şehir güvenliği kavramını ön plana çıkaran nedenlerden biri de, bireylerin güvenlik kavramını, en önemli gereksinimlerinin başında görmesidir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde güvenlik olgusuna yönelik getirilecek açılımlar insanların bu temel gereksinimi karşılaması açısından ilgi görecektir.

Nitekim 11 Eylül 2001’de New York’ta meydana gelen terör saldırılarından sonra güvenlik harcamalarında dünya genelinde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Beyaz Saray bu saldırılardan sonra savunma bütçesinde milyarlarca dolarlık artırımlara gitmiş, özellikle dış politika ve iç güvenlik politikasında belirli stratejik değişiklikler yapmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nin 11 Eylül 2001 tarihinden sonra, savunma ulusal güvenlik ve terörizmle mücadele ile ilgili harcamalarında 18 milyar dolarlık bir artış olduğu uzmanlarca belirtilmektedir

Bu konuda geliştirilen ürünler güvenli şehir hizmet ve amaçlarına destek vermektedir.