Tehdit Algılama ve Tespit

Amaç ;

Atatürk Havalimanına yapılan terörist saldırı ülke imajına çok büyük zarar verdiği gibi yarattığı ekonomik kayıp son derece büyük olmuştur.

Patlayıcıların ve silahların önceden tespit edilip tehdit olmaktan çıkması için geliştirilen sistemlerin önemli merkezlerde kullanımı zararın minimize edilmesi için zorunludur..

Tehdit Algılama ve Tespit Kavramı

Sistem, çevre güvenliğinin sağlanması kapsamında giriş çıkışların tespit edilmesi, kaydedilmesi ve raporlanması amacıyla kullanılacaktır.
Sistem stratejik tesis güvenliği için özel üretilmiş, her türlü çevresel şartlarda ve hava koşullarında performanslı çalışacak üst düzey bir Güvenlik Sistemi olacaktır. Hedefe otomatik olarak yönlendirilen kameralar ve termal kamera ile birlikte radarlar ve radarın kapsama alanı dışında kalan yerlerin kontrol ve gözetimi için kullanılacak diğer algılama sistemleri ile entegre çalışacaktır.

Sistem, Entegre Yüzey Radarları ve radarın kapsama alanı dışında kalan yerlerin kontrol ve gözetimi için kullanılacak diğer algılama sistemleri, Kapalı Devre TV Sistemleri (CCTV) ve termal kameralar ile bu Algılama ve Görüntüleme sistemlerini izleyen, yöneten bir Komuta Kontrol Merkezinden meydana gelecektir.

  • İnsanların ve araçların algılanmasıı
  • Sınır boyunca algılama yapılmasıı
  • Sürekli yüzey taraması ve gözetiminin sağlanması
  • Saldırının erken algılanması, ihtiyaç duyulan bölgelerde(projelendirme sırasında belirlenecek) sınır dışının algılanması
  • Düşük hatalı alarm oranı